Symposium – Ytterby Historical Landmark

Kronängsskolan, Ingenjörvägen 1, Vaxholm
09:30 Kaffe
10:00 Välkommen
Helena Grennberg, ordf i Svenska Kemisamfundet
10:05-10:20 Ytterby mine – Historical Landmark
Brigitte Van Tiggelen, WP on the history of Chemistry
10:20-10:40 Ytterby mine – What’s the end of the line?
Bert Allard, Örebro universitet
Paus
10:55-11:10 Information från Föreningen Ytterby Gruva
Sven-Olof Kviman & Eric Thorslund
11:10-11:30 Kemi för alla sinnen
Jonas Bergquist, Uppsala universitet
11:30-11:50 Hur vet man att man upptäckt ett nytt grundämne?
Anders Lundgren, Uppsala universitet