Kemiolympiaden, skolanmälan

Denna anmälan är endast för lärare
Provet kommer att skickas ut med e-post till den registrerade läraren och skolor i god tid innan provet.
OBS! Är du elev och vill delta i uttagningen till Kemiolympiaden, be din lärare anmäla skolan.

Anmälan är stängd. Kontakta info@kemisamfundet.se för information och prov.