Kemiolympiaden, rapport omgång II

Inrapportering

I formuläret nedan fyller du i begärda uppgifter och laddar upp rättningsfilen (excelfilen).
NOTERA! Använd inga svenska bokstäver i filnamnet (pricklöst namn).

Tack för din medverkan i årets uttagning till Kemiolympiaden 2020.

Kemiolympiaden rapport omgång 2
Maximum upload size: 1MB
NOTERA! Inga svenska bokstäver (Åå, Ää och Öö) får användas i filnamnet.
Använd bindestreck avskiljare mellan skolans namndelar (Exempel: Svenska-gymnasiet).
Skickar