Kemihistoria, föredrag etc

Att marknadsföra Kemihistoria till andra organisationer, senioruniversitetet samt kretsarna mfl. Vi har tidigare haft en lista som behöver uppdateras.
Nedan fyller du i vad du vill, kan bidra med, tex föredrag inkl titel/ar, artikel om, nya projekt, studiebesök etc Ja det är fritt att föreslå så sätter vi ihop en lista.

Kemihistoria
Jag bidrar gärna med:
Samtycke *