Inorganic chemistry survey

Behöver det fyllas på med någon förklarande text här eller är texten i formuläret tillräckligt?

To survey form

**