Anmälan uttagning Kemiolympiaden

Kemiolympiaden anmälan uttagning

Information om dig

Tex: 073-345 67 89 (använd bindestreck -).
Ange en e-postadress du använder regelbundet så att du inte missar någon viktig information.
Ange namn på den du vill att vi kontaktar om något händer dig.
Ange mobilnummer till den du vill att vi kontaktar om något händer dig
Det är viktigt att du anger eventuell specialkost vid anmälan. Skriv kortfattat.
Ange i så fall numret ovan

Reseinformation

Resa sker med tåg 2a klass och icke ombokningsbar biljett, ankomst i Jönköping senast kl 12 fredagen den 27 mars.
Hemresan blir på lördagen den 28 mars efter kl 15:00
"JA" - en resa kommer bokas av Kemisamfundet. Du får sms-biljett.
"NEJ" - ingen resa bokas av oss. Dina reseutlägg skickas senare in för ersättning enl överenskommelse med Per Lindgren.
Ange vilken plats du vill att resan ska starta och sluta på, exempelvis "Filipstads Busstation" eller "Kalmar C". Ju mer precis start- och slutpunkt du anger desto bättre. Om du svarat NEJ på frågan ovan... Sätt ett streck i fältet för Avreseort.
Om möjligt kommer dina önskemål att tillgodoses. Skriv kort och koncist önskemål om avresetid/dag och hemresan.
Exempelvis "Helst tåget 07:45."

Boende

Samtliga deltagare kommer att bo på vandrarhemmet i Jönköping. Du behöver inte ta med lakan och handduk.
Informationen kommer endast att hanteras av Svenska Kemisamfundet. Dina uppgifter kommer inte att spridas till andra organisationer eller företag.
Om du inte godkänner detta (svarar "NEJ"), vill vi att du särskilt säger till någon av organisatörerna på plats. Vi tar bara ansvar för bilder vi själva publicerar.
Skickar