Anmälan Fullmäktige och Årsmöte den 22/4

Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54 i Göteborg
Mer information på www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet

Tidsplan:

12:00-13:00 Lunch
13:00-15:15 Fullmäktigemöte
15:30-16:00 Årsmöte
16:00- Guidning i utställningen Human nature

Please select a valid form