Anmälan EOES Final

EOES anmälan final
Skriv namnen exakt i den ordning som de står på passet
Skriv som xxx-xxx xx xx
Den person som vi ska kontakta om något händer dig
Ange vilken plats du vill att resan ska starta och sluta på, exempelvis “Filipstads Busstation” eller “Kalmar C”. Ju mer precis start- och slutpunkt du anger desto bättre. Tågresorna kommer att vara 2a klass, Jonas Forshamn 070-628 07 59, har kontakten med Reseproducenterna.
Om möjligt kommer dina önskemål att tillgodoses.
Skickar